Takaisin

Raskaan maantieliikenteen maksuperusteista ei sopua

Raskaan maantieliikenteen maksuperusteista ei sopua

Tiedote 09.03.2004 00.00 fi

Liikenneministerit eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten EU:n alueella saa periä raskaalta maantieliikenteeltä tietulleja. Tällä nk. eurovinjettidirektiivin muutoksella olisi mm. määritelty tietullien kattosummien laskentaperusteet.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 9. maaliskuuta.

Koko päivän käydyt neuvottelut kaatuivat siihen, että tietullien laskentametodologia ei ollut eräille jäsenmaille riittävän sitova. Ministerit eivät myöskään päässeet yhteisymmärrykseen siitä, pitääkö tietulleilla kerätyt varat niin kutsutusti korvamerkitä liikenneinfrastruktuureihin.

Puheenjohtaja katsoi, että neuvostossa ei ollut mahdollisuutta päästä asiasta yhteisymmärrykseen.

Komissio esitteli liikenneministereille kolmannen rautatiepaketin. Esitys sisältää mm. ehdotuksen EU:n sisäisen kansainvälisen matkustajaliikenteen vapauttamisesta kilpailulle vuonna 2010.
Uudella rautatiepaketilla on tarkoitus yhtenäistää myös tavaraliikenteen harjoittajien vastuuta, matkustajien oikeuksia sekä veturinkuljettajien pätevyysvaatimuksia.
Säädöspaketin tarkoitus on myös sujuvoittaa rajat ylittävää rautatieliikennettä sekä parantaa rautatieliikenteen laatua ja kuluttajien saamaa palvelua. Jäsenmaista Ranska, Belgia ja Luxemburg käyttivät aiheesta puheenvuoron.

Komissio kertoi ministerineuvostolle myös eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän Galileon tämän hetken tilanteesta. Komissio tiedotti ministereille, että kehityshanke on pysynyt aikataulussa. Lisäksi komissio kertoi myös, että EU:n ja Yhdysvaltain välisissä neuvotteluissa on edetty hyvin. Lisäksi ministerineuvosto saa tietoa siitä, missä vaiheessa hankkeen toimiluvan saajan valinta on tällä hetkellä. Galileo on Euroopan avaruusjärjestelmä ESA:n yhteishanke.

Ministerit saivat tilannekatsauksen EU:n ja Yhdysvaltain välisistä lentoliikennettä koskevista neuvotteluista. Komissio on neuvotellut Yhdysvaltain kanssa viime lokakuusta alkaen mm. lentoyhtiöiden omistamiseen, rahti- ja kabotaasiliikenteen vapauttamiseen sekä Yhdysvaltain lentoyhtiöitä suosivaan Fly America -ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä.

Komissio kertoi, että tämän vuoden aikana sopimusta ei näillä näkymin saada aikaan. Suomi kannusti omassa puheenvuorossaan komissiota jatkamaan ponnisteluita paremman ja hyväksyttävämmän neuvottelutuloksen saamiseksi. Suomen mukaan Yhdysvaltojen tulisi myös selkeästi sitoutua nykyistä liberaalimpaan sopimukseen.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497 (eurovinjetti-direktiivi)
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 (III-rautatiepaketti)
liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 (Galileo)
vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, (09) 160 28556 (Lentoliikenne)