Takaisin

Raskaiden ajoneuvojen ammattikuljettajille pätevyysvaatimukset

Raskaiden ajoneuvojen ammattikuljettajille pätevyysvaatimukset

Tiedote 14.09.2006 13.45 fi

Hallitus esittää, että uusien bussin- ja kuorma-autonkuljettajien olisi ajokortin lisäksi hankittava perustason ammattipätevyys. Jo kortin saaneiden tulisi osallistua säännöllisesti jatkokoulutukseen. Pätevyydestä tulisi merkintä ajokorttiin tai erityiseen ammattipätevyyskorttiin.

Pätevyysvaatimukset sisältyvät lakiesitykseen, jolla pantaisiin täytäntöön EU:n raskaan liikenteen ammattipätevyysdirektiivi. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 14. syyskuuta.

Esityksen tarkoituksena on muun muassa yhdenmukaistaa kuljettajien ammatillisen osaamisen vähimmäistasoa ja lisätä ammatin arvostusta.

Bussinkuljettajaksi pääsemisen ikärajaa alennettaisiin. Kolmivuotisen bussinkuljettajan perustutkintokoulutuksen voisi aloittaa heti peruskoulun jälkeen. Kuorma-autoalalle kouluttautuminen suoraan peruskoulusta on nykyisinkin mahdollista.

Bussinkuljettajaksi ei tähän saakka ole päässyt nuorisoasteen ammattikoulutuksen kautta, vaan koulutus on ollut ikävaatimuksen takia yksinomaan aikuiskoulutusta.

Lakiesityksessä paikallisbussia tai enintään 16 matkustajapaikan pienoisbussia saisi kuljettaa 18 vuotta täyttänyt sillä edellytyksellä, että on käynyt 120 opintoviikon kolmivuotisen koulutuksen, johon sisältyy 280 tunnin bussinkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus.

Suurten bussien ammattikuljettajaksi voisi päästä 280 tunnin koulutuksella 21-vuotiaana. Jos kuljettaja on suorittanut nopeutetun 140 tunnin pätevyyskoulutuksen, hän pääsisi ajamaan D-luokan bussia 23-vuotiaana.

280 tunnin kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutuksella saisi kuljettaa 18-vuotiaana C-luokan kuorma-autoa tai CE-ajoneuvoyhdistelmää. Nopeutetulla pätevyyskoulutuksella näitä ajoneuvoja saisi kuljettaa 21-vuotiaana.

Ennen lain voimaantuloa raskaan ajoneuvon ajokortin hankkineiden ja kuljettajina toimivien on osallistuttava 35 tunnin jatkokoulutukseen viiden vuoden välein. Ammattipätevyyden ylläpitämiseen tarkoitetun koulutuksen voi jakaa myös seitsemän tunnin mittaisiin jaksoihin.

Lakiesityksen mukaan ammattipätevyysvaatimus koskisi bussinkuljettajan ajokortin suorittavia ja alalle ryhtyviä kuljettajia 10. syyskuuta 2008 alkaen ja kuorma-autonkuljettajia 10. syyskuuta 2009 lähtien.

Myös lakimuutoksen jälkeen korttinsa ja koulutuksensa suorittaneiden on pidettävä ammattitaitoaan yllä säännöllisillä jatkokursseilla.Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140