Takaisin

Ratalaki säätelemään rautateiden rakentamista

Ratalaki säätelemään rautateiden rakentamista

Tiedote 01.02.2007 14.24 fi

Suomeen on tulossa ratalaki. Ratalailla säädellään rautatien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista.

Laki tulee voimaan vuoden 2008 alussa. Lain mukaan rataverkko on luokiteltava runkoverkkoon ja muuhun rataverkkoon. Runkoverkko koostuu radoista, joilla on valtakunnallista merkitystä.

Ratalain tultua vahvistetuksi liikenne- ja viestintäministeriö voi päättää sekä maanteiden että rautateiden runkoverkoista. Ennen ministeriön päätöstä runkoverkkoasia tulee käsitellä sopivassa ministerityöryhmässä.

Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut erillistä ratalakia. Esimerkiksi uusien rautateiden rakentamiseen tarvittavat maa-alueet valtio on hankkinut lunastuslain nojalla. Ratalain tarkoituksena on lisätä vuorovaikutteisuutta rautateiden rakentamisessa muun muassa sujuvoittamalla rautateiden suunnittelijoiden ja kaavoittajien välistä yhteistyötä.

Rautatien rakentamista varten on hyväksyttävä yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma. Ne katsotaan hallinnollisiksi päätöksiksi, joista asianosaisilla on muutoksenhakumahdollisuus. Laissa on myös säännökset valitusoikeuksista ja siitä, miten viranomaisten tulee kuulla kansalaisia ja järjestöjä rautatien suunnitteluvaiheessa.

Junaliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ratalaki mahdollistaa sen, että rautatien varrella sijaitsevien alueiden käyttöä rajoitetaan. Niille ei saa rakentaa, ja radanpitäjällä on oikeus esimerkiksi harventaa radanvierten kasvillisuutta tarpeen mukaan.

Hallitus esitti ratalain vahvistamista 1. helmikuuta.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479