null Ratarahti Oy beviljas koncession för godstrafik på järnvägarna

Ratarahti Oy beviljas koncession för godstrafik på järnvägarna

Tiedote 28.05.2012 08.16 fi sv

Kommunikationsministeriet beviljade på tisdagen den 15 maj Ratarahti Oy koncession för godstrafik på järnvägarna. Ratarahti Oy är det första nya företaget som går in på järnvägsmarknaden i Finland sedan konkurrensöppningen 2007.

Ratarahti Oy kommer till en början endast att transportera gods genom växlingsarbete mellan fabriken i Kaukopää och Pelkola vid trafikplatsen i Imatra. Företaget har för avsikt att inleda transporterna på hösten 2012. Koncessionen träder i kraft den 1 augusti 2012.

Trafiksäkerhetsverket beviljade Ratarahti Oy ett säkerhetsintyg för godstrafik på järnväg i september 2011.

Förutsättningarna för beviljande av koncession föreskrivs i järnvägslagen. Ett företag som vill utöva godstrafik på järnvägarna i Finland måste ansöka om koncession av kommunikationsministeriet. För att koncessionen ska beviljas krävs ett säkerhetsintyg från Trafiksäkerhetsverket. Företaget ska också vara tillförlitligt, solvent och ha tillräcklig ansvarsförsäkring.

Den nationella godstrafiken på järnväg öppnades för konkurrens i Europa i början av 2007 när Europeiska unionens andra järnvägspaket trädde i kraft.

Ytterligare information: Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 029 534 2311