Rattijuopumuksesta nuorille alkolukkopakko

Uutinen 03.06.2010 12.25 fi sv

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta pohtinut työryhmä esittää tehokasta valvontaa ja rikkomuksiin puuttumista ratkaisuna nuorten liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Työryhmä luovutti mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle 3. kesäkuuta 2010.

Työryhmä toteaa, että aloittavat kuljettajat, useimmiten nuoret, eivät ole yhtenäisenä joukkona liikenteen ongelma. Siksi kaikkia koskevat liikkumisen rajoitukset eivät ole perusteltuja. Toimenpiteiden ensisijaisena kohteena ovatkin riskikuljettajat.

Nuorten vakavista onnettomuuksista huomattava osa tapahtuu viikonlopun myöhäisinä tunteina, jolloin onnettomuuden taustalla on usein ylinopeus ja alkoholi. Työryhmä suosittaakin uusille kuljettajille alkolukkopakkoa jo ensimmäisestä rattijuopumuksesta.

Ministeri Vehviläinen kannattaa työryhmän ehdotusta uusien kuljettajien alkolukkopakosta.

- Haluan myös selvittää, miten kuljettajia ylipäätään voitaisiin kannustaa alkolukon vapaaehtoiseen käyttöön erilaisin kannustimin.Yksi selvitettävä kannustin voisi olla esimerkiksi alennus liikennevakuutusmaksuun, jos varustaa autonsa alkolukolla, Vehviläinen sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä vastaanottaessaan työryhmän ehdotuksen.

Työryhmän mielestä myös yleinen promillerajan laskeminen 0,2:teen vaikuttaisi myönteisesti liikenneturvallisuuteen.

Muina keinoina työryhmä esittää kuljettajakoulutusuudistusta, pakollista mopokoulutusta ja -tutkintoa sekä uusien kuljettajien tehostettua valvontaa ja kuljettajakohtaista rikkeisiin puuttumista ensimmäisten kahden vuoden aikana.

Työryhmä korostaa myös turvalaitteiden käytön tarpeellisuutta ja ehdottaa, että niiden käyttämättömyys huomioitaisiin ajokieltoon johtavien toistuvien rikkomusten laskennassa.