Takaisin

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukeamassa kilpailulle

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukeamassa kilpailulle

Tiedote 28.06.2006 14.47 fi

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukeaa Suomessa kilpailulle vuoden 2007 alussa. Uusi rautatielaki luo puitteet kilpailujärjestelmään siirtymiselle.

Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista keskiviikkona 28. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki torstaina 29. kesäkuuta. Rautatielaki tulee voimaan 1. syyskuuta.

Henkilöliikenne Suomessa jää edelleen VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Kilpailun avaaminen ei koske myöskään Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä.

Tavaraliikenteen kilpailun avaamisen vaikutukset jäävät liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan melko vähäisiksi. Toistaiseksi kiinnostuksensa on ilmaissut yksi yritys, virolainen AS Spacecom.

Rautatielaki määrittää myös Rautatieviraston tehtävät. Uusi virasto aloittaa toimintansa 1. syyskuuta Helsingissä ja huolehtii ennen muuta rautatieliikenteen turvallisuudesta ja teknisestä yhteentoimivuudesta. Viraston kotisivut on avattu osoitteessa www.rautatievirasto.fi.

Rautatielailla pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan unionin toinen rautatiepaketti.
Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332