Rautateiden palveluiden avaaminen tehtävä huolella

Uutinen 09.10.2014 09.34 fi

Juna sillalla (Kuva EU)

EU:n liikenneministerit keskustelivat puheenjohtajamaa Italian etukäteen esittämien kysymysten pohjalta siitä, mitä vaikutuksia rautateiden henkilöliikenteen avaamisella olisi palveluiden tehokkuuteen ja lisäisikö se rautatiealan dynaamisuutta. Ministerit kokoontuivat Luxemburgissa 8. lokakuuta 2014.

- Suomi suhtautuu myönteisesti komission tavoitteisiin parantaa rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna rautateiden henkilöliikenteen palveluiden avaaminen kilpailulle johtaa asiakkaan kannalta myönteisiin seurauksiin, painotti liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

Italian tavoitteena on saavuttaa puheenjohtajuuskautensa aikana neuvoston yhteisymmärrys siitä, miten rautateiden henkilöliikennepalvelumarkkinat EU:ssa avataan.

Liikenneministerit keskustelivat myös miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen lennokkien siviilikäyttöä koskevasta komission tiedonannosta. Ministeri Risikko nosti esille, että lennokkien asianmukaisesti säännelty ja turvallinen käyttö luo kasvua ja hyödyttää elinkeinoelämää, julkishallintoa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin Suomessa kuin muualla EU:ssa.