Takaisin

Rautateiden tavaraliikenteen kilpailun avaaminen aikaistuu vuodella

Rautateiden tavaraliikenteen kilpailun avaaminen aikaistuu vuodella

Tiedote 17.03.2004 00.00 fi

Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto ovat päässeet sovitteluratkaisuun EU:n niin kutsutusta toisesta rautatiepaketista. Sovittelukomitea päätti, että EU-maissa kansallinen tavaraliikenne avataan kilpailulle vuonna 2007.

Sovittelukomitean päätös vaatii vielä sekä Euroopan parlamentin että ministerineuvoston hyväksynnän.

Liikenneministerit päättivät viime keväänä, että rautateiden tavaraliikenne avattaisiin kilpailulle 2008.

Sovittelukomitea sopi, että kaikki jäsenmaat saavat edustajansa Euroopan rautatievirasto ERA:n hallintoneuvostoon. Myös työntekijäjärjestöillä on oikeus osallistua ERA:n työryhmiin, kun esillä olevilla asioilla on vaikutusta esimerkiksi turvallisuuteen tai sosiaalisiin kysymyksiin.

Jos sovittelutulos hyväksytään sekä Euroopan parlamentissa että ministerineuvostossa, se mahdollistaa VR Osakeyhtiön lisäksi muiden EU-jäsenvaltioiden yritysten tulon Suomen tavarankuljetusmarkkinoille maan sisäisessä tavaraliikenteessä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470, 040 551 8332