Rautateiden turvallisuudesta vastaaville ehdotetaan kelpoisuusvaatimuksia

Tiedote 30.09.2004 13.46 fi

Rautatieliikenteen turvallisuutta pyritään lisäämään ja selkeyttämään vastuita säätämällä laki turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Vaatimukset koskevat mm. terveydentilaan ja koulutukseen liittyviä asioista.

Hallitus päätti 30. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä.

Laissa valtuutettaisiin Ratahallintokeskus antamaan tarkemmat määräykset turvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimuksista sekä terveydentilan lääketieteellisistä arviointiperusteista ja -menetelmistä.

Lakiesityksessä esitetään, että rautatieyrityksillä ja radanpitoa harjoittavilla yhtiöillä olisi velvollisuus antaa vaatimukset täyttävälle henkilölle kelpoisuustodistus. Nämä samat tahot pitäisivät myös rekisteriä, johon tallennettaisiin liikenneturvallisuustehtävissä olevien henkilöiden kelpoisuutta koskevat tiedot.

Kelpoisuustodistusta ja -rekisteriä koskevat säännökset tulevat voimaan vuoden 2007 alusta. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta lukien.

Kelpoisuusvaatimukset koskisivat noin 5 000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee VR-konsernissa.

Samassa yhteydessä hallitus esittää rautatielakiin uutta säännöstä, jolla määritetään muiden kuin välittömästi rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtäviin osallistuvien terveydentila- ja ikävaatimuksista. Tätä kohtaa sovellettaisiin muihin kuin liikkuvan kaluston kuljettajiin ja liikenteenohjaukseen osallistuviin.Lisätietoja:

hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474
liikennetarkastaja Juha Piiroinen, Ratahallintokeskus, puh. (09) 5840 5154