Takaisin

Rautatiepolitiikan linjoja täsmennetään

Rautatiepolitiikan linjoja täsmennetään

Tiedote 13.06.2005 11.48 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut kantoja rautatiepolitiikan kehittämiseksi. Ministeriön lausunnolle lähettämässä muistiossa linjataan sekä junaliikennettä että radanpitoa.

Ministeriö katsoo, että rautatiepolitiikan periaatteet ovat pääosin kohdallaan. Erityisesti on onnistuttu siinä, että rautateiden tavaraliikenteen markkinaosuus on korkea kansainvälisestikin vertaillen.

Linjapaperissa varaudutaan vuoteen 2007, jolloin rautateiden tavaraliikenne vapautuu kilpailulle. Vaikka vaikutukset jäänevät ainakin alkuvaiheessa vähäisiksi, rautatiejärjestelmän täytyy olla sellainen, että usea operaattori voi liikennöidä rataverkolla. Erikseen arvioidaan, onko tarvetta muuttaa liikenteenohjauksen ja alan koulutuksen järjestämistä.

Junaliikenteen markkinaosuus henkilöliikenteessä on laskenut. Muistiossa katsotaan, että VR Osakeyhtiön tulisi toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Rataverkon tasolla on ratkaiseva merkitys matka-aikojen nopeuttamiselle ja täsmällisyyden parantamiselle. Radanpidon rahoitusta on lisättävä.

Mietittävänä on myös rataverkon laajuus. Ratahallintokeskus on tekemässä laajaa selvitystä vähäliikenteisistä rataosista. Selvitys valmistuu syksyllä, jolloin ministeriö saa Ratahallintokeskuksen ehdotukset etenemisestä.

Kannattamattomien junavuorojen ostaminen julkisin määrärahoin ehdotetaan tehtäväksi tärkeysjärjestyksessä siten, että etusijalla on työmatkaliikenne. Seuraavalla sijalla ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavat olemassa olevat yhteydet. Kolmanneksi jäävät lisävuorot ja nykyisten ratojen uudet yhteydet. Samaa esitti kesäkuun alussa valtiosihteerityöryhmä, joka etsi ratkaisuja ostoliikenteen rahoitusongelmiin.

Muistiossa painotetaan, ettei rautatiepolitiikkaa kehitetä irrallisena, vaan osana koko liikennejärjestelmää.

Muistiosta voi antaa lausuntoja elokuun puoliväliin saakka.

Ministeriö on käsitellyt rautatiepolitiikkaa tiiviissä vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa. Ministeriö valmistelee edelleen myös rautatieliikenteen tavoitteita. Tavoitteet on tarkoitus asettaa vuoden loppuun mennessä.


Tavarakuljetusten kilpailukyvystä selvitys


Rautateiden tavaraliikenteelle asetettavia tavoitteita pohjustaa tuore selvitys rautatiekuljetusten kilpailukyvystä.

Rautatiekuljetusten osuus kotimaan kuljetuksista on pysynyt jokseenkin samana parikymmentä vuotta. Myös kuljetusten suurimmat käyttäjät eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuus ovat säilyneet samoina. Selvityksen mukaan markkinaosuuden säilyttämiseksi on tärkeintä kehittää kilpailukykyä juuri perusteollisuuden suurissa tavaravirroissa. Sen sijaan niin sanotut ohuet tavaravirrat siirtyvät enemmän maanteille.

Rautatiekuljetusten kilpailukyky on parhaimmillaan suorissa kokojunakuljetuksissa. Suorat kokojunakuljetukset voivat olla tiekuljetuksia edullisempia jo alle 50 km:n kuljetusetäisyyksillä. Kokojunakuljetuksissa junan kokoonpano säilyy samana lähtö- ja määräpaikan välillä, jolloin matkan aikana ei ole aikaa vievää vaunujen vaihtotyötä.

Kilpailun avautumisen ja pelkän kilpailun uhan arvioidaan laskevan rautatiekuljetusten rahtihintoja.Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 44/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.


Lisätietoja:

liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (099) 160 28482, 050 552 7260
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470, 040 551 8332
ylitarkastaja Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551, 040 777 8127
liikenneneuvos Lassi Hilska (kuljetusselvitys), puh. 040 543 6573