null Regeringen föreslår förbud mot yrkesmässig persontransport med paket- och lastbil

Regeringen föreslår förbud mot yrkesmässig persontransport med paket- och lastbil

Uutinen 30.03.2010 16.28 fi sv

Regeringen vill ändra lagen om taxitrafik så att yrkesmässig persontransport med paket- eller lastbil förbjuds, med vissa undantag som nämns särskilt. Syftet med propositionen är att precisera några moment i den ikraftvarande lagen, så att säkerheten och konsumentskyddet förbättras för de kunder som anlitar taxitjänster och taxitjänsterna har god kvalitet och är pålitliga också i fortsättningen.

Regeringen betonar att förbudet att använda last- eller paketbil för yrkesmässiga persontransporter förbättrar passagerarnas konsumentskydd och säkerhet. Passagerarna kan inte längre ovetande använda sådana tjänster, där det inte råder säkerhet om till exempel förarens yrkesskicklighet, hans brottsbakgrund eller företagarens goda rykte.

För att bedriva taxitrafik ska det fortfarande krävas taxitillstånd och föraren ska fortfarande ha körtillstånd för taxiförare. Endast personbil ska kunna betraktas som taxibil. Personbilen får vara registrerad för högst 8 personer förutom föraren.

Lagen om taxitrafik trädde i kraft 2007. Nu är det alltså endast fråga om en precisering av lagen. Bakgrunden till det är att affärsverksamhet som påminner om taxitrafik sedan våren 2009 har bedrivits med lastbilar. De här fordonen har utnyttjat taxistationer och kännetecken för taxibilar, så som anordningar på biltaket som påminner om taxibilarnas ljusskylt. Till konsumenterna har verksamheten vilseledande marknadsförts som normal taxitrafik. För de här företagarna innebär ändringen att de bör upphöra med verksamheten vid laga ansvar.