Takaisin

Rekisteröintipakko laajenee purjeveneisiin

Rekisteröintipakko laajenee purjeveneisiin

Tiedote 20.04.2006 15.44 fi

Purjeveneet ja moottoripurjeveneet pitää vastedes rekisteröidä. Yhtenäistä vesikulkuneuvojen rekisteriä pitävät yllä maistraatit. Hallitus antoi vesikulkuneuvorekisteriä koskevan lakiesityksen eduskunnalle 20. huhtikuuta.

Aiemmin rekisteröintivelvollisuus on koskenut vain moottoriveneitä. Uudistuksen tarkoitus on vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen sekä valvonta- ja pelastustoiminnan tukeminen. Muutoksen myötä rekisteriin arvioidaan tulevan noin 28 000 uutta venettä.

Veneen rekisteritunnus ei enää riipu siitä, missä läänissä omistaja on kirjoilla, vaan pysyy samana veneen elinkaaren ajan. Tavoitteena on karsia byrokratiaa. Tähän mennessä läänistä toiseen muuttaminen on velvoittanut veneen omistajan tekemään ilmoituksen myös venerekisteriin, vaikka veneen sijainti ja käyttöpaikka ovat pysyneet samana.

Rekisteröinnin perusteita muutetaan siten, että veneen moottoritehon ohella perusteena voi olla veneen pituus. Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee rekisteröidä. Tätä pienemmistä veneistä rekisterin ulkopuolelle jäävät edelleen moottoriteholtaan alle 15 kilowatin veneet, kuten pienet perämoottoriveneet. Soutuveneitä ei rekisteröidä.

Laki tulee voimaan syksyllä 2007. Nykyiset rekisteritiedot muutetaan uuden lain mukaisiksi neljän vuoden aikana.


Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166