Rekkaongelman ratkaisemiseen tulossa uusia keinoja

Tiedote 16.11.2006 13.46 fi

Itärajan rekkaruuhkia helpotetaan uusin tie- ja pysäköintialuejärjestelyin. Liikenteen paikallisia haittavaikutuksia pyritään vähentämään siirtämällä rekat jonottamaan kauemmas rajasta.

Neuvotteluja Venäjän kanssa tilanteen pysyväksi ratkaisemiseksi tehostetaan kaikilla tasoilla. Asiaa käsitellään myös Suomen ja Venäjän välisissä kuljetuslupaneuvotteluissa.

Ensi vuoden budjettiin lisätään 2,5 miljoonaa euroa jonotuspientareen rakentamiseen Haminan ja Vaalimaan välille.

Toimenpiteistä rajaliikenteen helpottamiseksi sovittiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 14. marraskuuta. Budjettikysymyksistä päätettiin valtioneuvoston istunnossa 16. marraskuuta.


Rekkaparkkeja moottoriteille

Kotkan ja Haminan välisen moottoritien toisen ajoradan piennar varaudutaan ottamaan tilapäiseksi rekkojen jonotuskaistaksi. Tarvittaessa etäpysäköintikaistaksi otetaan myös moottoriliikennetien piennar Koskenkylän ja Loviisan välillä.

Toimenpide otetaan käyttöön aina rekkajonon ylittäessä 23 kilometriä Vaalimaalta, jolloin poliisi keskeyttää jononmuodostuksen ja ohjaa rekat moottoritielle Haminan länsipuolelle. Tällä pyritään välttämään rekkajonoista erityisesti Haminalle aiheutuvia ongelmia.


Rinnakkaistie parempaan hoitoon

Valtatie 7:n rinnakkaistien (maantie 3513) hoitoluokkaa nostetaan toistaiseksi. Tie ei ollut hoitosopimuksen mukaisella tasolla toissa viikolla sattuneessa tilanteessa, jossa ambulanssit eivät rekkajonon takia päässeet koulubussin ja kuorma-auton kolaripaikalle.

Rinnakkaistien hoitoluokkaa on nostettu, jotta tällaisilta tilanteilta jatkossa vältyttäisiin. Paikallisen liikenteen sujumisen turvaamiseksi hoitoluokitus pidetään valtateiden tasolla. Tiehallinto on määrännyt tien hoidon puutteista urakoitsijalle sanktion.


Vastuuta satamille ja kaupungeille

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy jakamaan vastuuta ruuhkautumisen estämisestä myös satamille ja kaupungeille. Asiaa pohditaan liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johdolla ensi viikolla.

Jono-ongelmaa pyritään helpottamaan sillä, että tulli porrastaa TIR-kuljetusten lähtöä satamista. Tätä varten Kotkan, Hangon, Haminan ja Kouvolan kaupunkeja kehotetaan rakentamaan niiden kautta tuleville kuljetuksille riittäviä pysäköintialueita. Lisäksi kuljettajille on järjestettävä ajantasaista tietoa rajanylityspaikkojen tilanteesta.

Jos jonoja tästä huolimatta syntyy, otetaan käyttöön väliaikaisia etäpysäköintipaikkoja moottoriteiltä.


Viranomaisten yhteistyötä tehostetaan

Viranomaisten toimintojen yhteensovittamisesta ryhtyy vastaamaan kansliapäällikkö Pursiainen. Pursiainen vastaa myös siitä, että paikallisten viranomaisten yhteistyö tapahtuu koordinoidusti.

Jotta viranomaiset pystyvät reagoimaan rajaliikenteen tilanteisiin nopeasti, liikennettä seurataan päivittäin. Lisäksi aiemmin perustettu Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä kokoontuu toistaiseksi vähintään kerran viikossa tilannepalaveriin.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520