null Rekkaparkit rinnastettava siltoihin ja tunneleihin tiemaksudirektiivissä

Rekkaparkit rinnastettava siltoihin ja tunneleihin tiemaksudirektiivissä

Tiedote 02.09.2008 10.37 fi

Ympäristökysymykset ja erityisesti kasvihuonekaasujen hillintä tuovat radikaaleja muutoksia liikennesektorille, totesivat EU:n liikenneministerit, jotka kokoontuivat 1.-2. syyskuuta Ranska La Rochellessa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Ministerit keskustelivat erityisesti siitä, voidaanko raskaalta tieliikenteeltä periä maksuja liikenteen aiheuttamista ulkoisista kustannuksista, kuten melusta, saasteista ja ruuhkista.

Komissio teki heinäkuussa ehdotuksen tieliikenteen maksuja sääntelevän eurovinjettidirektiivin muuttamisesta siten, että myös ulkoiset kustannukset voidaan sisällyttää maksuihin. Tähän mennessä direktiivi on sallinut ainoastaan väyläkustannusten perimisen. Ehdotuksen käsittely on Ranskan puheenjohtajuuskauden päätavoitteita liikennesektorilla.

Suomi painotti omassa puheenvuorossaan sitä, että eurovinjettidirektiiviä voidaan muuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava Lissabonin tavoitteet EU:n kilpailukyvyn kohentamisesta. Logistiset kustannukset Euroopassa eivät saisi muodostua korkeammiksi kuin kilpailijamaissa, ministeri Vehviläinen muistutti.

Suomi yhtyi komission kantaan siitä, että tiemaksujen ja ulkoisten kustannusten käyttöönoton tulee pysyä jäsenvaltion omassa päätöksentekovallassa, sillä maakohtaiset erot EU:ssa ovat suuret.

Eurovinjettiehdotuksen mukaan tunneleista ja silloista voidaan kerätä samanaikaisesti sekä aikaperusteista vinjettimaksua että tietullia. Suomi esittää, että tähän erityisryhmään lisättäisiin myös raskaalle liikenteelle rakennettavat parkki- ja kaista-alueet itärajalla.

Kokouksen yhteydessä ministeri Vehviläinen tapasi myös kesäkuussa liikenneasioista vastaavana komissaari aloittaneen Antonio Tajanin. Tapaamisessa keskusteltiin Suomen liikenteellisistä erityisolosuhteista sekä Suomen ja Venäjän välien rajaliikenteen tämän hetken tilanteesta. Ministeri Vehviläinen esitti komissaarille kutsun tulla tutustumaan itärajan liikenteeseen vielä ennen talvea.

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871