Risteilyalusten jätevesien päästökielto voimaan Itämerellä

Tiedote 22.04.2016 15.06 fi en

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti tänään 22.4.2016 Itämeren eritysaluetta koskevien määräysten voimaantulosta. Määräyksillä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen suoraan mereen. Kaikki Itämeren maat olivat yksimielisesti päätöksen takana.

Määräykset tulevat voimaan uusille laivoille 1.6.2019. Nykyisille risteilylaivoille määräaika on 1.6.2021. Laivat, jotka saapuvat Itämeren erityisalueen ulkopuolelta ja purjehtivat suoraan Pietariin, saavat kahden vuoden siirtymäajan 1.6.2023 saakka.

”Itämeren tilan kannalta ratkaisu on merkittävä. Olisin toki toivonut, että asiassa olisi voitu edetä nopeamminkin. Onneksi satamien on jo nyt mahdollista vastaanottaa jätevedet asiallisesti. Kotimaisten laivojen jätevesiasiat ovat olleet kunnossa jo pitkään ja ulkomaisten risteilijöiden osalta varustamoilla on edellytykset hoitaa asia kuntoon päätöstä nopeammassa aikataulussa”, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

"Itämeren risteilyalusliikenne on positiivinen lisä koko alueelle myös Suomen turismielinkeinon kannalta. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että toiminta ei rasita Itämeren herkkää ekologiaa. Voimme olla todella tyytyväisiä nyt IMOssa saavutettuun yhteisymmärrykseen”, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Itämeren suojelukomission HELCOM:n vuonna 2007 hyväksytyn Itämeren suojelun toimintaohjelman mukaisesti rehevöittävää kuormitusta Itämereen tulee vähentää kaikilla toimialoilla, myös meriliikenteessä.

Itämeren erityisalue perustettiin HELCOM:n jäsenmaiden hakemuksesta IMO:n päätöksellä vuonna 2011. Voimaantulon edellytyksenä on ollut jätevesien riittävä vastaanottokapasiteetti Itämeren satamissa, jossa risteilyalukset käyvät.

Uudet säännökset koskevat kaikkia matkustaja-aluksia, joissa on enemmän kuin 12 matkustajaa. Käytännössä säännökset koskevat ulkomaisia risteilyaluksia, koska Suomesta säännöllisesti liikennöivät matkustaja-autolautat ovat jo pitkään jättäneet käymäläjätevetensä satamiin.

Jätevesien päästökielto mereen vähentää merenkulusta aiheutuvaa Itämeren ravinnerasitetta. Risteilyalusten vaihtoehtoina on jättää jätevedet satamiin tai asentaa laivoihin jätevesien käsittelylaitteet, joilla typpeä ja fosforia voidaan poistaa määräysten mukaisesti (70 % typestä ja 80 % fosforista) ennen vesien päästämistä mereen.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 103, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö, p. +358 295 342 493, etunimi.sukunimi@lvm.fi