null Romuautojen siirtoa halutaan nopeuttaa

Romuautojen siirtoa halutaan nopeuttaa

Uutinen 06.06.2008 12.37 fi

Hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot on tarkoitus poistaa säilytyksestä nykyistä nopeammin. Säilytysaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen.

Viranomainen voisi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vahingoittuneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 5. kesäkuuta.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä, ja maanteillä siirroista vastaisi Tiehallinto. Kunnan velvollisuus poistoista ei ulotu yksityisiin piha- ja varastoalueisiin.

Ajoneuvon omistajaa informoidaan siirtokehotuksella tai -ilmoituksella. Omistaja maksaa käsittelystä aiheutuvat kulut. Kunnat siirtävät vuosittain arviolta 10 000 romuajoneuvoa käsittelypisteisiin, ja käytännössä kustannukset talteenotosta jäävät usein kuntien maksettaviksi.

Mikäli siirtokeskukseen vietyä autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa, siirtyy omistusoikeus kunnalle.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479