null Romuautojen siirtoa pyritään nopeuttamaan

Romuautojen siirtoa pyritään nopeuttamaan

Tiedote 05.06.2008 13.40 fi

Hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot on tarkoitus poistaa säilytyksestä nykyistä nopeammin. Säilytysaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen.

Viranomainen voisi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vahingoittuneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 5. kesäkuuta.

Lailla pyritään selkiyttämään viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poliisin tehtävät rajoittuisivat jatkossa lähinnä järjestyksen ylläpitoon ja onnettomuuksien tutkintaan.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä, ja maanteillä siirroista vastaisi Tiehallinto. Kunnan velvollisuus poistoista ei ulotu yksityisiin piha- ja varastoalueisiin.

Ajoneuvon omistajaa informoidaan siirtokehotuksella tai -ilmoituksella. Omistaja maksaa käsittelystä aiheutuvat kulut. Kunnat siirtävät vuosittain arviolta 10 000 romuajoneuvoa käsittelypisteisiin, ja käytännössä kustannukset talteenotosta jäävät usein kuntien maksettaviksi.

Mikäli siirtokeskukseen vietyä autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa, siirtyy omistusoikeus kunnalle.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479