Takaisin

Runkoverkkojen vaikutukset arvioidaan

Runkoverkkojen vaikutukset arvioidaan

Tiedote 12.08.2005 12.05 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää maaliikenteen runkoverkkojen vaikutukset liikenteeseen, talouteen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ympäristöön.

Ministeriön työryhmän ehdotus teiden ja ratojen runkoverkoiksi julkaistiin kesäkuun puolivälissä. Runkoverkoista on tarkoitus päättää vuonna 2006.

Vaikutusarvioinnissa äänensä saavat kuuluviin niin viranomaiset kuin kansalaiset, kansalaisryhmät ja etujärjestötkin. Viranomaisia kuullaan erityisissä kuulemistilaisuuksissa ja neuvotteluissa. Lisäksi eri tahoilta pyydetään lausuntoja.

Yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja runkoverkkosuunnitelmasta ja esittää siitä mielipiteitä koko arvioinnin ajan. Suunnitelmaan voi tutustua internetosoitteessa www.mintc.fi/runkoverkot ja antaa siitä palautetta.

Valtakunnallisesti merkittäviin liikenteen runkoverkkoihin kuuluisi ehdotuksen mukaan tiestöstä 3060 kilometriä ja rautateistä 2750 kilometriä. Runkoverkkojen lopullinen laajuus määräytyy vaikutusarvioinnin jälkeen. Ehdotetuille teille ja radoille asetettaisiin muuta verkkoa korkeammat ja yhtenäisemmät laatutavoitteet.

Runkoverkkojen määrittely tehostaa väylien ja niihin liittyvän maankäytön kehittämisen suunnitelmallisuutta. Runkoverkkoon kuulumisella ei ole suoraa yhteyttä väylähankkeiden tärkeysjärjestykseen, vaan toteutusohjelmat laaditaan edelleen monipuolisen tarvearvioinnin pohjalta.


Lisätietoja:
arviointityöryhmän pj, liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039
liikenneinfrastruktuuriyksikön päällikkö, yli-insinööri Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520