null Saaristoliikenteen tulevaisuutta ideoidaan Turussa 15.6.

Saaristoliikenteen tulevaisuutta ideoidaan Turussa 15.6.

Uutinen 06.06.2016 13.43 fi

Veneitä ja laitureita (Kuva: LVM)

Saariston yhteysalusliikenteen rinnalle tarvitaan monipuolisia, uudenlaisia liikenne- ja kuljetuspalveluja. Keskeistä on mahdollistaa uusien liikennepalveluiden syntyminen ja siten turvata palveluiden saatavuus kaikille käyttäjille. Saaristoliikenteen tulevaisuutta ideoidaan keskiviikkona 15.6. Turussa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Tilaisuudessa kerrotaan, millaisia saariston elinvoimaisuutta ja kehitystä edistäviä hankkeita on käynnissä ja millaisia palveluja voisi kehittyä liikennepalvelujen tueksi. Kyseessä on avoin keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat esitysten pohjalta esittää näkemyksiään, kysellä, kommentoida ja ideoida saariston liikennepalvelujen tulevaisuutta.

Keskustelua alustetaan 10 minuutin mittaisilla tietoiskuilla saaristossa ja myös muualla maassa tekeillä olevista tai toteutetuista kehityshankkeista.

Tilaisuus pidetään Valtion virastotalossa (Itsenäisyydenaukio 2, Turku) keskiviikkona 15.6.2016 klo 12.00-15.30.