null Sähköautojen kehitysnäkymiä selvitetään

Sähköautojen kehitysnäkymiä selvitetään

Uutinen 11.02.2009 11.27 fi

Uusi työryhmä ryhtyy selvittämään sähköajoneuvojen käyttöön liittyviä kehitysnäkymiä sekä muun muassa liiketoimintamahdollisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön asettamalta Sähköajoneuvot Suomessa - työryhmältä odotetaan tuloksia jo kesäkuun 2009 loppuun mennessä.

Selvitystarpeiden taustalla ovat EU:n energia- ja ilmastopaketin vaatimukset liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Pontimena ovat myös uusien ajoneuvoteknologioiden avaamat mahdollisuudet liiketoiminnalle.

Työryhmässä liikenne- ja viestintäministeriötä edustaa osastopäällikkö Juhani Tervala, joka toimii ryhmän varapuheenjohtajana. Työryhmässä ovat edustettuina muun muassa auto-, kuljetus- ja energia-alat, tutkimuslaitokset, hallinto sekä kaupunkisuunnittelu.

Suomessa alkavan sähköautoja koskevan selvitystyön kaltaisia merkittäviä kehittämishankkeita on jo käynnissä muissa Pohjoismaissa, useissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Näissä kaikissa tavoitteena on muun muassa kehittää uusia teknologioita.