null Sähköinen tunnistaminen lakiin

Sähköinen tunnistaminen lakiin

Uutinen 26.03.2009 13.52 fi

Hallitus on antanut esityksen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta. Viestintäministeri Suvi Lindén katsoo sähköisen tunnistamisen lainsäädännön vauhdittavan olennaisesti tietoyhteiskuntakehitystä. Lindén pitää uutta lakia yhtenä merkittävimmistä tietoyhteiskunnan saavutuksista.

- Luotettavien sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittyminen ei jatkossa näytä mahdolliselta ilman tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä. Laki luo viimein pelisäännöt sille, millaisilla välineillä tunnistautuminen on luotettavaa ja minkälaisten ratkaisujen varaan palvelun tarjoajien kannattaa jatkossa palvelunsa rakentaa, Lindén toteaa.

Lailla säädettäisiin luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä. Säännöksissä muun muassa varmistetaan yleisölle sähköisiä tunnistamispalveluita tarjoavien tahojen viranomaisvalvonta sekä palvelun tarjoajien velvollisuudet toimia huolellisesti myöntäessään tunnistusvälineitä.