null Sähköisen tunnistamisen hintasääntely jatkuu

Sähköisen tunnistamisen hintasääntely jatkuu

Tiedote 25.03.2021 13.48 fi sv en

Henkilötietojen turvallisuus, nollia ja ykkösiä, ihmispäitä, kuvituskuvaa (Kuva: Shutterstock)

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia muutetaan. Muutoksella jatketaan sähköiseen tunnistamiseen liittyvän niin kutsutun ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä kahdella vuodella. Enimmäishinta on kahden seuraavan vuoden ajan sama kolme senttiä kuin nykyisin.

Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta silloin, kun henkilölle myönnetään ensimmäistä kertaa vahva sähköinen tunnistusväline kuten pankkitunnukset. Ensitunnistamisen ketjuttaminen tarkoittaa, että henkilölle luodaan täysin sähköisesti jo olemassa olevalla vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä uusi tunnistusväline, esimerkiksi pankkitunnuksella uusi mobiilivarmenne.

Määräaikaista hintasääntelyä jatketaan, sillä sähköisen tunnistamisen saatavuus on yhteiskunnan peruspalveluiden ja niiden turvallisuuden kannalta olennaista. Nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä ja lisännyt kiinnostusta tunnistuspalveluiden tarjontaa kohtaan. Kehitys on kuitenkin vielä kesken.

Lakimuutoksen hyväksynnän yhteydessä eduskunta edellytti, että liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa vuosittain liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen vahvan sähköisen tunnistamisen markkinasta ja tarjonnasta kerätystä tiedosta ja arvion hintasääntelyn jatkamisen tarpeellisuudesta.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutosten vahvistamista 25. maaliskuuta 2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset 26. maaliskuuta 2021 ja määrätä ne tulemaan voimaan 1. huhtikuuta 2021.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 050 476 8399

hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 050 534 7647