Takaisin

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki voimaan 1. kesäkuuta

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki voimaan 1. kesäkuuta

Tiedote 12.03.2009 13.48 fi

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi sähköisen viestinnän tietosuojalain ja määräisi sen tulemaan voimaan 1. kesäkuuta 2009.

Lakiin sisältyy kaksi eduskunnan lausumaa. Eduskunta edellyttää, että lainuudistuksen tavoitteiden toteutumista ja sen soveltamista seurataan ja arvioidaan kattavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä.

Toisessa lausumassa edellytetään, että esiin tulevat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimintavaltuuksissa, esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia, kartoitetaan pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempaa uudistusta.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13. maaliskuuta. Oikeusministeriössä on valmisteilla lakiin perustuva maksuasetus, joka tulisi voimaan samanaikaisesti lain kanssa.

Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348 tai 0400 788 530