Takaisin

Sähköisen viestintäalan kilpailukykyä halutaan parantaa

Sähköisen viestintäalan kilpailukykyä halutaan parantaa

Tiedote 08.02.2008 12.56 fi

Sähköisen viestinnän yritysten toimintaedellytyksiä halutaan parantaa. Elinkeinotoiminnan edistämiseksi laaditaan viestintäpoliittinen ohjelma, jota valmistelemaan on asetettu työryhmä.

Viestintäministeri Suvi Lindénin asettaman työryhmän on määrä saada ohjelma valmiiksi 30. syyskuuta 2009.

Hallitusohjelmassa viestintäpolitiikan tehtäväksi mainitaan mm. hyvien toimintaedellytysten luominen sähköisiä viestintäpalveluja tarjoaville elinkeinonharjoittajille. Samoin myös tasokkaiden palvelujen turvaaminen niin kuluttajille kuin yrityksillekin sisältyy hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella sähköistä viestintää elinkeinona, selvittää sen kehittymisen esteitä ja tehdä esitys tarpeellisiksi toimiksi kilpailukyvyn kehittämiseksi. Viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on varmistaa suomalaisen sähköisen viestintäalan kyky investointeihin, innovaatioihin ja palveluiden kehittämiseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Liisa Ero liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ryhmän jäsenet ovat pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirastosta, toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara MTV3 Oy:stä, johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitosta, tietohallintojohtaja Jouni Keronen Fortum Oyj:stä, professori Tomi Laamanen Teknillisestä korkeakoulusta, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Elisa Oyj:stä, varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtaja Ilkka Raiskinen Nokia Oyj:stä, toimitusjohtaja Reijo Svento Ficom ry:stä, toimitusjohtaja Timo Soininen Sulake Corporation Oy:stä, teknologiajohtaja Ari Takanen Codenomicon Oy:stä, toimitusjohtaja Arto Tenhunen Soprano Oyj:stä ja toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Etlatiedosta.

Työryhmän pääsihteeri on johtaja Johanna Juusela Viestintävirastosta.

Lisätietoja

ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072