Sähköiset oppimisympäristöt suomalaiskoulujen arkeen

Tiedote 16.09.2008 09.25 fi sv

Tieto- ja viestintätekniikan parhaita käyttötapoja peruskouluissa ryhdytään etsimään. Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteisessä hankkeessa vauhditetaan uudenlaisten oppimisympäristöjen leviämistä. Siinä selvitetään, miten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä opetusta ja opiskelua voitaisiin parantaa ja oppimista edistää.

- Suomalaiset koulut ovat jo monilta osin maailman huippua. Nyt käynnistyvällä hankkeella pyrimme osaltaan varmistamaan, että näin on myös tulevaisuudessa, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa.

Kaksivuotiseen hankkeeseen haetaan 4-7 pilottikoulua. Haku käynnistyi 15. syyskuuta ja se päättyy 17. lokakuuta. Päätökset pilottikouluista tehdään marraskuun puoliväliin mennessä. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -hanke sisältyy hallitusohjelmaan ja arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toimintaohjelmaan.

- Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen näkemys tieto- ja viestintäteknologian roolista koulujen arjessa. Nyt tehtävä työ luo pohjaa seuraavalla hallituskaudella tehtäville poliittisille päätöksille, Lindén korostaa.

Ohjelmaan valitaan kouluja, joissa on jo sähköisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeita meneillään, mutta myös kouluja joissa niistä ei ole kokemuksia. Hanke tarjoaa pilottikouluille mm. tietoa, verkostoitumismahdollisuuksia ja asiantuntija-apua.

Kokeilussa hyviksi havaittuja käytäntöjä levitetään hankkeen kuluessa kaikkien oppilaitosten hyödynnettäviksi. Hankkeeseen liitetään myös tieteellistä tutkimusta tarjoamalla pilottikouluja aihepiiristä kiinnostuneiden korkeakoulujen ja yliopistojen kenttätutkimuskohteiksi.


Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. (09) 160 28460, 040 776 7687
kehittämispäällikkö Johanna Kumenius, opetusministeriö,
puh. (09) 160 77275
pääjohtaja Timo Lankinen, Opetushallitus,
puh. (09) 774 77155, 040 348 7154