null Sähköistä laskutusta vauhditetaan

Sähköistä laskutusta vauhditetaan

Tiedote 28.04.2008 16.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan sähköisen laskutuksen edistämistä ja käyttöönottoa. Tavoitteena on nostaa Suomi EU:n kärkimaihin sähköisten laskujen käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja, joilla sähköinen laskutus yleistyy merkittävästi vuoteen 2011 mennessä. Tämä edellyttää, että julkisen sektorin on vaadittava sähköisinä kaikki ostolaskut vuoden 2009 loppuun mennessä sekä lisättävä merkittävästi sähköistä myyntilaskutusta. Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten ja kuluttajien välistä sähköistä laskutusta.

- Sähköisen laskutuksen vauhdittaminen on tietoyhteiskuntapolitiikan kärkihankkeita. Suomessa sähköinen laskutus on edennyt varsin hitaasti. Teknologiset edellytykset e-laskun laaja-alaiseen käyttöönottoon ovat jo olemassa. Käyttöönottoa tukee myös suomalaisten pitkäaikainen käyttötottumus sähköisten pankkipalveluiden käyttäjinä, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa.

Työryhmä arvioi, mitkä ovat sähköisen laskun käyttöönoton ja kehityksen keskeiset ongelmat ja tekee esitykset niiden ratkaisemiseksi.

Työryhmän toimikausi kestää tämän vuoden loppuun. Ryhmän puheenjohtajana on alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainministeriöstä.


Lisätietoja

alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö, puh (09) 160 32521
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676, 040 522 2122
neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, puh. (09) 160 28393, 040 509 4550