Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle esitetään enimmäishintaa

Uutinen 28.06.2017 13.13 fi sv

Sähköinen tunnistaminen, hiiri ja tietokoneen näppäimistö (Kuva: Rodeo)

Hallitus esittää, että sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle asetettaisiin enimmäishinta. Hintasääntely olisi voimassa viisi vuotta.

Esityksen mukaan ensitunnistamistietojen välittämiselle asetettaisiin viiden vuoden ajaksi enimmäishinta, joka olisi vähintään 0,35 euroa ja enintään 5 euroa. Lisäksi korvauksen enimmäistason tulisi laskea vuosittain 25 prosenttia.

Hintasääntelyn tarkoituksena olisi edistää luotettavien digitaalisten palvelujen syntymistä. Tämä edellyttää sitä, että sähköisten palvelujen käyttäjät ja tarjoajat voivat varmistua toistensa identiteetistä.

Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 28. kesäkuuta 2017.