Saimaan kanavan komission uusi toimikausi alkoi

Tiedote 22.04.2022 10.48 fi sv en

Laiva Saimaan kanavassa Mustolassa (Kuva: LVM)

Saimaan kanavan komission toiminta jatkuu. Liikenne- ja viestintäministeriö on nimennyt Saimaan kanavan komission jäsenet uudelle viisivuotiskaudelle 17.2.2022-16.2.2027. Komissio kokoontui uudella kokoonpanolla ensimmäisen kerran 21.4.2022.

Saimaan komission puheenjohtajana toimii Saimaan kanavavaltuutettu, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki. Varapuheenjohtajana toimii yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Komission muut jäsenet ovat osastopäällikkö Marja Liivala ulkoministeriöstä, prikaatikenraali Matti Sarasmaa Rajavartiolaitoksesta, johtaja Maritta Haapasalmi Tullista ja toimialajohtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta. Komission sihteerinä toimii Saimaan kanavavaltuutetun toimiston toimistopäällikkö Seppo Kykkänen.

Komission tehtävänä on sovittaa yhteen viranomaisten kannat Saimaan kanavan vuokrasopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliikenteen kehittämistä koskevissa kysymyksissä sekä toimia lupaviranomaisena.

Valtiosopimuksen mukaan Venäjä on vuokrannut omalla puolellaan olevan Saimaan kanavan ja siihen liittyvän alueen Suomelle.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 342 389, minna.kivimaki@gov.fi

toimistopäällikkö Seppo Kykkänen, p. 0295 342 580, seppo.kykkanen@gov.fi