null Saimaan kanavan vuokrasopimus voimaan

Saimaan kanavan vuokrasopimus voimaan

Uutinen 26.01.2012 14.30 fi sv en

Saimaan kanavan uusi vuokrasopimus tulee voimaan 17. helmikuuta 2012. Sopimuksen soveltamisala laajenee kattamaan tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikenteen, jäänmurron, luotsauksen ja huviveneiden yöpymisen.

Lisäksi Saimaan kanavan hallinto uudistetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön yhteyteen perustetaan Saimaan kanavan toimisto, sijoituspaikkana Lappeenranta. Saimaan kanavan hoitokunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan Saimaan kanavan komissio. Myös kanavavaltuutetun asema tarkentuu uudessa vuokrasopimuksessa.

Kanavan käyttäjiltä perittäviä lupamaksuja tullaan esittämään korotettavaksi, koska Suomen Venäjälle maksama vuokra Saimaan kanavan vuokraamisesta nelinkertaistuu nykyisestä. Maksujen korotustarve on noin 30 prosenttia, jolloin kanavan lupamaksut palaavat ennen vuotta 2002 olleelle tasolle.

Maksut määräytyvät aluksen, lautan tai laitteen koon ja lajin perusteella. aikaisemmasta poiketen esitetään, että halvimpaan maksuluokkaan sisällytettäisiin 1A jäävahvisteisten alusten lisäksi 1B jäävahvisteiset alukset.

Suomen maksama kiinteä perusvuokra on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa ja sen lisäksi maksetaan muuttuvaa vuokraa liikennemäärän perusteella.