null Säkerheten i den tunga trafiken förbättras på väg E18 i nordvästra Ryssland

Säkerheten i den tunga trafiken förbättras på väg E18 i nordvästra Ryssland

Tiedote 27.11.2007 16.18 sv

Kommunikationsministeriet har inlett ett projekt för att förbättra säkerheten i den tunga trafiken i nordvästra Ryssland. Avsikten är bl.a. att utveckla samarbetet mellan Finland och Ryssland i fråga om utbildningen av förare i den tunga trafiken samt att kartlägga de farligaste avsnitten på väg E18. Projektet genomförs i samarbete med de kretsar som ansvarar för trafiksäkerheten i Ryssland.

Inledningsseminariet för projektet hölls den 27 november i S:t Petersburg.

Målet är att skapa ett bestående gränsöverskridande samarbetsnätverk för en bättre trafiksäkerhet. Man ska utveckla samarbetet i synnerhet inom förarundervisningen, besiktningsverksamheten och övervakningen av trafiken. Bland annat ska de ryska besiktningsmännen bekanta sig med den finländska besiktningsverksamheten och poliserna bekanta sig med övervakningen av tung trafik. För de ryska förarna inom den tunga trafiken ska man producera undervisningsmaterial och en broschyr om Finlands trafikregler och körkultur, som ska delas ut vid gränsen.

Under projektets gång fortsätter man med den tidigare inledda utredningen av olyckor på väg E18. Det som granskas är plats, tidpunkt och bakgrunden till de olyckor som under de senaste åren inträffat på väg E18 på den ryska sidan. Avsikten är att man kartlägger vägens farligaste avsnitt, där man särskilt borde satsa på säkerheten.

Utbildningen av förare och övervakningen av fordonens skick i nordvästra Ryssland förbättrar säkerheten i den tunga trafiken också på den finska sidan. Långtradartrafiken över gränsen mellan Finland och Ryssland har fördubblats sedan år 2000.

Förutom kommunikationsministeriet, inrikesministeriets polisavdelning och Rysslands trafikministerium deltar i samarbetet också representanter för besiktningsverksamheten, polisen och vägförvaltningen i båda länderna, samt experter från trafiksäkerhetssektorn och organisationer för tung trafik.


Ytterligare information:
chefen för trafiksäkerhetsenheten Matti Roine, kommunikationsministeriet,
tfn 040 823 2109
länets överkommissarie Markku Palsio, länsstyrelsen för Södra Finlands län/ polisavdelningen, tfn 0400 438 517
överinspektör Eeva-Liisa Haapaniemi, kommunikationsministeriet,
tfn 040 512 0330