null Sano sanasi Big datan strategialuonnoksesta

Sano sanasi Big datan strategialuonnoksesta

Uutinen 22.05.2014 12.31 fi

Näppäimisto, kysymysmerkki (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön Big data -työryhmän työ on loppusuoralla. Ennen työn lopullista paketointia ministeriö pyytää näkemyksiä työryhmän alustavaan strategiaehdotukseen.

Ministeriö asetti joulukuussa 2013 työryhmän, jonka tehtävänä on luoda kokonaiskuva Big datasta Suomessa ja laatia luonnos kansalliseksi Big data -strategiaksi.

Valmistelussa oleva Big data -strategia tähtää sellaisten toimenpiteiden löytämiseen, joilla on mahdollista parantaa eri lähteistä saatavan datan tehokasta ja innovatiivista käyttöä.

Työssään työryhmä on keskittynyt muun muassa Big data -osaamiseen, tietoaineistojen käytettäväksi saamiseen ja käytön esteiden tunnistamiseen sekä käyttöä edistävien toimintamallien kehittämiseen.

Kaikki halukkaat voivat kommentoida työryhmän strategialuonnosta Opasnet-wikissä 2. kesäkuuta 2014 saakka. Erityisesti kommentointikierrokselta odotetaan näkemyksiä ja täydennyksiä Suomen Big data -sovellusalueista ja -toimijoista. Lisäksi toivotaan ideoita tarvittavien kansallisten toimenpiteiden kohdentamisesta.

Osallistuminen ja kommentoiminen edellyttää kirjautumisen Opasnet-palveluun, mutta käyttäjätunnukseksi käy myös nimimerkki.

Wikikommentoinnin jälkeen muokattu strategia lähtee viralliselle lausuntokierrokselle. Työryhmän työn on tarkoitus valmistua 30. kesäkuuta 2014 mennessä.