Takaisin

Satamalaki uudistetaan

Satamalaki uudistetaan

Tiedote 13.03.2008 14.01 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö alkaa uudistaa satamalakia. Tavoitteena on saada satamatoiminnalle ajantasainen ja toimiva lainsäädäntö, jossa alan erityispiirteet otetaan huomioon.

Selvitettäväksi tulee mm. se, onko tarpeen ja missä määrin ohjata satamatoimintaa pykälin ja toimiluvin. Pohdittavana on myös, miten satamien viranomaistoiminnot tulisi hoitaa. Lisäksi on tarpeen selvittää, tulisiko lain kattaa sekä yksityiset että yleiset satamat.

Ministeriö asettaa kevään aikana työryhmän selvittämään uudistamistarpeita. Työryhmään kutsutaan viranomaisten ja satama-alan toimijoiden edustajia. Tavoitteena on, että uusittu lainsäädäntö olisi voimassa vuoden 2010 alusta.

Nykyisellään satamalainsäädäntö on epäselvää ja hajanaista ja aiheuttaa tulkintaongelmia. Ministeriön tarkoitus oli alun perin ajoittaa muutos EU:n satamadirektiivin toimeenpanon yhteyteen. Direktiivin käsittely kuitenkin raukesi. Näin ollen uudistus tehdään kansallisista lähtökohdista.

Suomessa on yli 50 satamaa, joissa on kansainvälistä liikennettä. Näistä 23 on niin sanottuja talvisatamia, joihin valtio pitää väylät auki ympäri vuoden.

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497