null Selvitys avaruustoiminnan kehittämistarpeista lausunnoille

Selvitys avaruustoiminnan kehittämistarpeista lausunnoille

Tiedote 08.05.2018 08.30 fi

Maapallo ja satelliittien verkosto. Suomessa kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja avaruuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen (Kuva: Shutterstock.com)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle selvityksensä Suomen avaruustoiminnan kehittämistarpeista.  Lausuntoaika päättyy 4.6.2018. Selvityksessä tarkastellaan Suomen avaruustoimialan nykytilaa ja tarvetta kehittää sitä. 

Avaruustoiminta jakautuu Suomessa karkeasti neljään lohkoon: perinteiseen avaruusteollisuuteen, nanosatelliitteihin perustuviin järjestelmiin, satelliittinavigointiin sekä satelliiteista saatavaan tilannekuvatietoon, jolla on merkitystä etenkin turvallisuuden ja liikenteen kannalta.

”Suomessa kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja avaruuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Meillä on hyvät edellytykset avaruusliiketoiminnan merkittävälle kasvulle”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Mitä seuraavaksi?

Selvitys ja lausuntopyyntö on jullaistu osoitteessa www.lvm.fi/lausuntopyynnot. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Asian käsittely jatkuu lausuntokierroksen jälkeen ministeri Bernerin ja ministeri Lintilän koolle kutsumassa työryhmässä, jonka tehtävä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101