null Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista tavaraliikenteeseen

Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista tavaraliikenteeseen

Uutinen 25.05.2010 12.18 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyökumppaneineen on teettänyt tutkimuksen, jossa kartoitettiin ilmastonmuutoksen ja sen hillintätoimenpiteiden vaikutuksia tavaraliikenteeseen. Mikäli päästövähennystavoitteet ovat korkeat, on Suomen kuljetusala ja teollisuus huomattavien muutosten edessä.

Ilmastonmuutosta enemmän tulee hillintätoimenpiteiden maailmanlaajuinen tasapuolisuus vaikuttamaan Suomessa eri kuljetusmuotoihin ja teollisuuden kilpailukykyyn. Jos maailmanlaajuisista vähennystavoitteista ei sovita, saattavat teollisuuden globaali sijoittuminen, kuljetusvirrat, kuljetusjärjestelmät ja kokonaiset toimitusverkostot muuttua.

Suomessa ilmastonmuutos voi näkyä tiekuljetusten liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Esimerkiksi kelirikkoaika voi pidentyä ja ajankohta muuttua. Myös rankkasateet ja muu tulviminen voivat ylittää maanteiden kuivatusrakenteiden mitoitustason, jolloin teiden kunto ei enää riitä turvalliseen raskaaseen liikenteeseen.

Tutkimuksen mukaan ilmaston muuttuminen vaikuttanee Suomessa lähinnä metsä- ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuihin. Muilla teollisuuden aloilla muutoksen hillintätoimenpiteillä on selvästi suurempi merkitys.