null Selvitys liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämisestä julkaistu

Selvitys liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämisestä julkaistu

Tiedote 24.08.2020 12.34 fi sv en

Vanhat veturit rautatiemuseossa Hyvinkäällä (Kuva: Yari2000/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti erikoisasiantuntija Risto Hakomäen Museovirastosta selvittämään liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämistä. Nyt liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut selvityksen.

Selvityksessä etsittiin malleja, joilla turvataan hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset alan museoille. Selvityksessä löydettiin useita vaihtoehtoja museoiden ja museokohteiden kestävälle kehittämiselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin tukenut liikenne- ja viestintäalan museoita valtionavustuksilla. Nykyisin ministeriöllä ei ole budjetissa momenttia, josta avustuksia voitaisiin maksaa.

Laki velvoittaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Väylävirastoa huolehtimaan hallinnassaan olevista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Viraston hallinnassa on muun muassa museoteitä, museosiltoja, museorautateitä, rautatiesiltoja, majakoita, aluksia ja Rautatiemuseon rakennuksia.

Myös 1.1.2020 voimaan astunut museolaki vaikutti selvityksen sisältöön. Museolain myötä Suomen ammatillisen museokentän rakenne muuttui. Kentällä toimii nyt 32 alueellista ja 17 valtakunnallista vastuumuseota.

Selvityksessä kartoitettiin muun muassa Mobilia auto- ja tiemuseon hallinnollisia ja rahoituksellisia rakenteita sekä Suomen Ilmailumuseon ja Suomen Ilmavoimamuseon yhteistyön tiivistämistä. Lisäksi Suomen Rautatiemuseon strategista kehittämistä selvitettiin.

Selvitykseen sisältyy yhteensä 30 toimenpide-ehdotusta.

Selvityksessä otetaan myös kantaa alalla toimivien valtio-omisteisten yhtiöiden yhteiskuntavastuuseen museotoiminnan tukemisessa.

Mitä seuraavaksi?

Selvitysmiehen toimenpide-ehdotuksia arvioidaan ja käsitellään seuraavaksi Väyläviraston museo- ja perinnetoiminnan yhteydessä.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751