Takaisin

Selvitys: Liikkumisvaikeudet tulevat kalliiksi ikääntyneille

Selvitys: Liikkumisvaikeudet tulevat kalliiksi ikääntyneille

Tiedote 28.07.2005 13.03 fi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ


Ikääntyneet maksavat itse lähes kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat heidän liikkumisvaikeuksistaan. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta selvityksestä Esteettömyys ja ikääntyneiden palvelutarve. Selvityksessä tutkittiin, miten liikkumisympäristö ja lähipalveluiden saavutettavuus vaikuttavat ikääntyneiden arkeen ja itsenäiseen selviytymiseen.

Selvitys pohjautuu tapaustutkimuksiin, jotka tehtiin Hämeenlinnassa ja Hauholla. Tutkittaviin tapauksiin kuuluivat lähikaupan lopettamisen vuoksi pidentyneet asiointimatkat, palvelulinjan toiminta ja käyttäjäkunta sekä liikkumismahdollisuudet haja-asutusalueella.

Tutkimuksista ilmeni, että puutteellinen liikkumisympäristö lisää selvästi avuntarvetta ja kustannuksia, joista vastaavat ikäihmisten lisäksi usein myös heidän omaisensa. Kunnan osuutta kustannuksista rajaavat käytössä olevat toimintakykyluokitukset ja tulokriteerit. Kunnan maksamat kustannukset ovat suurimmat silloin, kun ikääntynyt siirtyy pysyvään laitoshoitoon.

Sosiaalitoimi avuksi suunnitteluun

Ikääntyneen avuntarve vaihtelee myös liikkumiskyvyn mukaan. Yksi tarvitsee liikkumiseen palveluliikennettä ja esteettömän jalankulkuympäristön, toinen hyötyy selvästi jo joukkoliikennepalveluista. Selvityksen mukaan nämä liikkumisen kannalta ratkaisevat tekijät pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan liikkumisympäristön tai -palveluiden parannusinvestointeja. Tärkeää on myös selvittää kuinka moni parannuksista hyötyy.

Sosiaalitoimella on tietoa asiakkaidensa tarpeista ja ongelmista liikkumisympäristössä sekä avuntarpeesta, joka johtuu ympäristön puutteista. Selvityksessä ehdotetaankin, että sosiaalitoimi kokoaisi tietojaan teknisen toimen ja maankäytön suunnittelun käyttöön.

Tutkimus on tehty osana liikenne- ja viestintäministeriön esteettömän liikkumisen ELSA-tutkimusohjelmaa. Tutkimuksen rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Annamari Ruonakoski, Sakari Somerpalo, Juha Kaakinen, Riitta Kinnunen: Esteettömyys ja ikääntyneiden palvelutarve. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11. Julkaisua myy Yliopistopaino Kustannus p. (09) 7010 2363 www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti hintaan 16 €. Verkossa www.stm.fi -> Julkaisut.