Selvitys: Mobiilivarmenne lisää kilpailua

Uutinen 22.12.2010 18.52 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut selvityksen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain toimivuudesta ja vaikutuksista. Laki tuli voimaan 1. syyskuuta 2009. Lain yhtenä päätavoitteena on saada tunnistemarkkinoille uusia palveluntarjoajia.

Uuden lain myötä kilpailun lisääntymisestä alkaa olla merkkejä. Kolme suurinta matkapuhelinoperaattoria on ilmoittanut aloittavansa mobiilivarmenteen tarjoamisen. Mobiilivarmenne on matkapuhelimessa mukana kulkeva sähköinen tunnistusväline. Varmenne liitetään sim-korttiin.