Selvitys osoittaa: Liikenneinfra tukee tuottavuutta

Tiedote 26.05.2008 13.00 fi sv

Suomen tieverkostolla ja liikenteen muulla infrastruktuurilla on lisätty merkittävästi teollisuuden tuottavuutta. Julkishallinnon sijoitukset infrastruktuuriin ovat myös olleet kannattavia.

Näin todetaan selvityksessä, jonka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on tehnyt liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Tutkimus kattaa lähes kolme vuosikymmentä vuodesta 1975 vuoteen 2003.

Mittava selvitys tuo uusia laskentamenetelmiä tie- ja ratainfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon määrittämiseksi. Selvityksen mukaan tieinfrastruktuurin arvo oli vuonna 2003 noin 37 miljardia euroa ja rautatievarallisuuden arvo vuonna 2005 noin 7 miljardia euroa.

Laajassa hankkeessa selvitettiin muun muassa liikenteen tuottavuus- ja kasvuvaikutuksia, logistiikan toiminnallista osuutta ja merkitystä kansantaloudelle, Suomen infrastruktuuripääomaa sekä eri hankintamalleja julkisissa investoinneissa.

Selvityksen mukaan lisää tehokkuutta tieliikenteeseen voitaisiin saada muuttamalla tulosohjauksen rakenteita. Tulosohjaus paranisi, jos siirryttäisiin pääomien hallintaa tukevaan budjetointiin pääomabudjetoinnin avulla.

Liikenne- ja viestintäministeriölle tuore tietopaketti antaa paljon hyödyllistä tietoa, jota voidaan hyödyntää liikenne- ja väyläpolitiikan valmistelussa.


Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2008.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551, 040 7778127
Yksikön johtaja Juha Honkatukia, VATT, puh. (09) 703 2961