Takaisin

Selvitys: Polaarikoodi mahdollisuus Suomen arktiselle osaamiselle

Selvitys: Polaarikoodi mahdollisuus Suomen arktiselle osaamiselle

Uutinen 24.03.2016 14.33 fi

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla arktisilla ja antarktisilla alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille säädetään muita alueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä merenkulun riskien pienentämiseksi. Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2017 ja koodiin liittyvät miehistön pätevyys- ja koulutusvaatimukset todennäköisesti 1.7.2018.

Polaarikoodilla on Suomen kannalta merkittäviä vaikutuksia. Koodin voimaantulo lisää talvimerenkulkuun ja kylmissä oloissa toimimiseen liittyvän osaamisen ja teknologian kysyntää. Suomessa on vahvaa erityisosaamista mm. jäävahvistettujen alusten ja jäänmurtajien suunnittelusta ja rakentamisesta, ympäristömittaustekniikasta sekä öljyntorjunnasta jääoloissa.

Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaikutusten yhteensovittamista Suomessa selvitettiin hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistiin 24. maaliskuuta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.