Selvitys: Sähköautojen käyttöönotolle luotava edellytykset

Uutinen 16.02.2011 12.09 fi sv en

Sähköautojen käyttöönotolle olisi luotava edellytykset jo nyt, vaikka niillä voidaan alentaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä vasta vuoden 2030 vaiheilla. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto edellyttää julkisen latausverkon rakentamista. Sähköautoilla ei kuitenkaan ratkaista henkilöautoliikenteen perusongelmia eli liikennemäärien jatkuvaa kasvua ja ruuhkautumista.

Näin arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä sähköautoselvityksessä, joka luovutettiin 16.2. liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

Selvitykseen on myös listattu joukko toimenpidesuosituksia sähköauton käyttöönoton vauhdittamiseksi. Kiireellisimmiksi toimiksi on määritelty sähköautojen demohankkeiden käynnistäminen, sähköautojen turvallisuuden varmistaminen, latausmahdollisuuden sisällyttäminen rakentamismääräyksiin, julkisia latauspisteitä koskevan informaatiojärjestelmän luominen, tutkimus ja tuotekehitys sekä korjaamo-, katsastus- ja pelastushenkilöstön koulutus.