null Selvitys: Tietoyhteiskunnan menestys perustuu ketterään yhteistyöhön

Selvitys: Tietoyhteiskunnan menestys perustuu ketterään yhteistyöhön

Uutinen 15.06.2009 17.48 fi

Tietokoneen näppäimistö

Suomalaisen tietoyhteiskunnan muutokselle on olemassa sosiaalinen ja liiketaloudellinen tilaus. Menestys perustuu avoimeen ja ketterään yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Näin todetaan selvitysmies Paul Paukun raportissa Julkiset sähköiset palvelut - Kehittämisen pullonkaulat. Selvitys luovutettiin viestintäministeri Suvi Lindénille 15. kesäkuuta.

- Selvityksen konkreettisia esityksiä voidaan suunnata toimiksi laajapohjaiselle yhteistyölle sähköisten palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi yhteinen foorumi ICT-päättäjille valtakunnallisen maanpuolustuskurssin hengessä tullaan toteuttamaan poikkitoiminnallisena tietoyhteiskunta-akatemiana. Tietoisuutta sähköisten palvelujen merkityksestä tietoyhteiskunnassa on levitettävä vaikuttajille ja toimijoille yhtälailla, Lindén toteaa.