Takaisin

Selvityshenkilö ehdottaa AKEn johtokunnan lakkauttamista

Selvityshenkilö ehdottaa AKEn johtokunnan lakkauttamista

Tiedote 19.09.2005 12.16 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön alaisten virastojen ja laitosten johtokuntien roolia ja tehtäviä selvittänyt selvityshenkilö ehdottaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen (AKEn) johtokunta lakkautettaisiin. Sen sijaan Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon johtokunnat tulisi säilyttää.

Selvityksen tehnyt johtaja Jukka Hirvelä Tiehallinnosta esittää, että myös Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen johtokunnat säilyisivät, mutta perustettaviin Rautatievirastoon ja Ilmailuhallintoon ei johtokuntia tulisi lainkaan.

Ehdotustaan AKEn johtokunnan lakkauttamisesta Hirvelä perustelee sillä, ettei johtokunta sovi kovin hyvin viranomaiselle, joka sääntelee, valvoo ja ohjaa toimialaa pitkälti lainsäädäntöön perustuvin toimin. Esimerkiksi Viestintävirastolla ei ole johtokuntaa.

Ajankohtaa johtokunnan lakkauttamiselle Hirvelä ei selvityksessä esitä. Nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2006.

Väylävirastoille johtokunnat soveltuvat selvityshenkilön mukaan hyvin. Tiehallinnolla, Ratahallintokeskuksella ja Merenkulkulaitoksella on paljon itsenäistä toimivaltaa, taloudellista liikkumavaraa sekä muutoksen ja kehityksen tarvetta. Näitä johtokunta voi sopivasti tukea, ohjata ja valvoa.

Tutkimuslaitoksilla on toimialoillaan liikkumavaraa, jota ei ohjata normeilla. Ilmatieteen laitoksella ja Merentutkimuslaitoksella näyttää Hirvelän mukaan olevan halua ja tarvetta pitää johtokuntansa ja hyötyä niistä.

Hirvelän työ oli jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Harri Pursiaisen tammikuussa valmistuneelle selvitykselle liikennepolitiikan johtamisesta.


Arviointi: AKEn johtamista ja taloudenpitoa uudistettava

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastikään teettänyt AKEsta ulkopuolisen arvioinnin. Siinä todetaan, että AKEn johtamismallia on uudistettava ja talouden suunnitteluun on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

AKEn taloutta ja toimintaa rasittaa palvelujen kehittämisen PALKO-hanke. Hankkeen aikataulut ovat venyneet ja kustannukset kasvaneet tuntuvasti. Arvioinnissa todetaan hankkeen edellyttävän vastaisuudessa tiukempaa johtamista.

Asiakkaisiin päin eivät esille tulleet ongelmat kuitenkaan ole näkyneet. AKEn julkisuuskuva on hyvä ja kansalaisten luottamus viranomaistehtävien hoitamiseen on vakaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vielä ottanut kantaa selvityksiin. Ne käsitellään ministeriössä lähiviikkoina. Kehityssuunnista päätetään syksyn aikana.Lisätietoja johtokuntaselvityksestä:
selvityshenkilö, johtaja Jukka Hirvelä, Tiehallinto, puh. 0204 222 455 tai 0400 406 502

Lisätietoja AKEn arvioinnista:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848


Johtokuntien asema liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Selvitys. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 66/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.

AKEn arviointi on saatavana ministeriön viestinnästä, puh. (09) 160 28332