Selvityshenkilöt kartoittamaan liikenne- ja viestintäjärjestelmän tulevaisuutta

Tiedote 05.09.2016 09.00 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on asettanut kolme selvityshenkilöä pohtimaan visiota liikenne- ja viestintäjärjestelmän tilasta vuosina 2030 ja 2050. Selvityshenkilöinä toimivat entinen pääministeri Esko Aho, SAK:n johdon neuvonantaja Lauri Lyly sekä Pivot5 Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Inka Mero. Selvitysryhmän puheenjohtajana toimii Esko Aho.

Selvitysryhmän tavoitteena on tuottaa visio siitä, miten liikenne- ja viestintäjärjestelmää kehittämällä tuetaan Suomen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kansantaloutta. Visiossa kuvataan liikenne- ja viestintäjärjestelmän tila vuosina 2030 ja 2050 sekä kartoitetaan keinot, joilla tavoitetilaan päästään.

- Hallituksen tavoitteena on luoda suotuisa ympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Haluamme, että Suomi kehittyy tavara- ja tietovirtojen houkuttelevaksi kauttakulkumaaksi ja investointikohteeksi, jossa kehitetään ja tarjotaan maailman kehittyneimpiä liikenteen ja viestinnän palveluita, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Selvitystyössä tarkastelun kohteena on koko liikenne- ja viestintäjärjestelmä ja sen liiketaloudellisen kehittämisen mahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäinfrastruktuurille kohdistuvat vaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa voimakkaasti muun muassa digitalisaation, palveluistumisen ja automaation myötä. Kartoitettavassa tavoitetilassa liikenne- ja viestintäverkot ja alojen palvelut vastaavat joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

Tarkastelun kohteena on koko Suomen tie-, rautatie-, meriväylä-, satama- ja lentoasemaverkosto. Lisäksi arvioidaan miten tele- ja viestintäverkot tukevat tulevaisuuden liikenteen ja viestinnän palvelutarvetta tehokkaasti. Yhteyksiä tarkastellaan niin kotimaan kuin ulkomaan yhteyksienkin näkökulmasta.

Selvityksessä halutaan huomioida myös ilmastonmuutoksen ja energiakysymysten vaikutukset liikenne- ja viestintäaloilla. Tulevaisuuden liikenne- ja viestintäjärjestelmä on kokonaisuus, jonka osana liikenteen alalle syntyy kokonaan uutta, kestävää liiketoimintaa.

Selvityshenkilöiden toimikausi on 5.9.2016 - 30.4.2017.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Mikael Nyberg p. 040 837 8794