Takaisin

Selvitysmies arvioimaan väylähankkeiden kustannusylityksiä

Selvitysmies arvioimaan väylähankkeiden kustannusylityksiä

Tiedote 09.08.2007 13.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen arvioimaan, miten tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden luotettavuutta voidaan parantaa. Selvitysmiehenä toimii Jorma Haapamäki, Suomen Rakennusinsinöörien Liiton puheenjohtaja.

Kustannusarvioiden ylitykset vaikeuttavat hankkeiden pitkäjänteistä suunnittelua ja toteuttamista. Talousarviossa myönnetty valtuus ei riitä hankkeen toteutukseen etenkään tiehankkeissa. Selvitysmiehen tehtävänä on tarkastella viime vuosien tie- ja ratahankkeiden kustannusarvioiden pitävyyttä, pohtia ylitysten syitä ja tehdä ehdotus siitä, miten ongelmia voitaisiin välttää.

Arvioitua kalliimmaksi osoittautuneita liikennehankkeita ovat olleet muun muassa Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien rakentaminen, Kehä I:n työt välillä Turunväylä-Vallikallio ja valtatien 2 parantaminen välillä Vihti-Pori.

Selvitystyön tulee valmistua marraskuun loppuun mennessä.Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260