null Selvitysmies ehdottaa haja-asutusalueille kyytitakuuta

Selvitysmies ehdottaa haja-asutusalueille kyytitakuuta

Tiedote 12.09.2008 11.35 fi


Haja-asutusalueiden julkisen liikenteen turvaamista pohtinut selvitysmies Olli Riikonen luovutti raporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle 12. syyskuuta Helsingissä.

Selvitysmies Riikonen ehdottaa, että jokaisella olisi vähintään peruspalvelutasoiset joukkoliikennemahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta. Käytännössä tämä niin kutsuttu kyytitakuu tarkoittaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus vähintään kahteen viikoittaiseen käyntikertaan taajamassa julkisen liikenteen taksoilla.

Kyytitakuun hinta olisi arviolta n. 11 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitettavaksi tulisi runsas puolet. Myös kunnat osallistuisivat kustannuksiin. Kyytitakuu vähentäisi kuntien kustantamien lakisääteisten erilliskuljetusten ja kotiin vietävien palveluiden tarvetta.

Selvitysmies Riikonen esittää myös kannustimia yrityksille, jotka ottavat käyttöön bio- tai maakaasulla käyvää kalustoa. Raportissaan selvitysmies muistuttaa työnantajia työsuhdematkalippujen olemassaolosta. Myös uudenlaisia edullisia kausilipputuotteita, jotka vastaavat erilaisiin matkustustarpeisiin, olisi otettava käyttöön.

Selvitysmiehen 14-kohtainen toimenpideohjelma pitää sisällään myös internetin ja puhelimen kautta toteutettavan yleisöpalautusjärjestelmän rakentamisen. Joukkoliikenteen käyttäjien parempi palveleminen erilaisilla teknisillä apuvälineillä, kuten reaaliaikaisilla matkapuhelimella toteutettavilla aikatauluinfoilla, olisi tehtävä mahdolliseksi.

Riikonen panostaisi myös julkisen liikenteen markkinointiin sekä matkaketjuihin niin, että kuluttajille olisi helpompi yhdistellä eri liikennevälineiden matkoja keskenään. Myös elävien kyläalueiden joukkoliikennemallia tulisi kehittää ja testata erityisesti maaseudun uudisasutusalueilla. Mallissa kylätaksi kerää ja syöttää työssäkäyvät matkustajat runkoreitin varrelle ja illalla takaisin.

Selvitysmies Riikonen esittää raportissaan myös laajan joukon toimenpiteitä joukkoliikenteen järjestelyvastuiden selvittämiseksi, sillä aluehallinnon uudistukset ja kunta- ja palvelurakenneremontti tuovat muutoksia myös joukkoliikenteen järjestämiseen.


Lisätietoja: selvitysmies Olli Riikonen, puh. 040 5140 799,erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482