Selvitysmies Harpf jakaisi mediatukea ja alentaisi lehtien arvonlisäveroa

Uutinen 05.03.2014 10.48 fi sv en

Selvitysmies Tuomas Harpf luovutti mediaa koskevan selvityksensä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 5.3.2014. (Kuva: LVM)

Selvitysmies, oikeustieteen lisensiaatti Tuomas Harpf ehdottaa selvityksessään Suomeen Tanskan mediatukijärjestelmän kaltaista mallia, jossa jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea. Tukitoimien tulisi kuitenkin olla määräaikaisia ja mahdollisimman kilpailuneutraaleja. Kaikkiaan tukea jaettaisiin 30 miljoonaa euroa.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen suhtautuu selvitysmies Tuomas Harpfin ehdotukseen suorasta mediatuesta myönteisesti. Ministerin mielestä tuki on perusteltu meneillään olevassa siirtymävaiheessa.

- Vien Harpfin ehdotukset koko hallituksen keskusteltavaksi tulevassa kehysriihessä, lupaa Viitanen.

Harpfin mukaan Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön Tanskan mediatukijärjestelmän kaltainen malli, tarkemmin sanoen sen tuotantotuki ja innovaatiotuki.

Tuotantotukea (25 miljoonaa euroa) voitaisiin myöntää esimerkiksi enintään 30 % journalistisen sisällön tuottamisen kustannuksista. Tukea voisivat saada sekä painetut että verkkojulkaisut, mutta myös TV- ja radioalan journalistinen sisältötuotanto. Näin se olisi toimialan sisällä täysin kilpailuneutraali.

Innovaatiotukea (5 miljoonaa euroa) sen sijaan voitaisiin myöntää media-alan kehittämishankkeisiin, kuten uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen tuotekehitykseen. Tuen tehokkaan käytön kannalta olisi erittäin tärkeää, että tuotekehitys toteutuisi laajempina yhteishankkeina.

Lisäksi Harpf alentaisi lehtien arvonlisäveroa viiteen prosenttiin, mikä on alin EU:ssa hyväksytty alv-kanta. Alennuksen tulisi olla määräaikainen ja heijastua kuluttajahintoihin.