null Selvitysmies kartoittamaan sähköisen asioinnin pullonkauloja

Selvitysmies kartoittamaan sähköisen asioinnin pullonkauloja

Tiedote 07.05.2009 10.00 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén on asettanut selvitysmiehen kartoittamaan, mitkä ovat sähköisten palvelujen kehittämisen pullonkauloja. Lindén ilmoitti asiasta Valtiokonttorin järjestämässä ValtioExpossa 6. toukokuuta.

Selvitysmiehen, Finnish Consulting Groupin konsernijohtaja Paul Paukun, tehtävänä on tarkastella kehityksen hidasteita ict-markkinoiden näkökulmasta ja tehdä ehdotuksia niiden purkamiseksi.

- Odotan selvitykseltä myös konkreettisia esityksiä siitä, millaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä tarvitaan palvelujen yhteentoimivuuden kehittämisessä, Lindén toteaa.

Selvityksen on määrä valmistua 12. kesäkuuta, jotta tuloksia voidaan käsitellä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ennen juhannusta.


Julkishallinnon hyödynnettävä
yritysten osaamista

Lindénin mukaan valtion on tietoyhteiskunnan palvelujen edistämiseksi vahvistettava yhteistyötä viestintäteknologiamarkkinoiden kanssa.

- Julkishallinnon on välttämätöntä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian yritysten osaamista ja innovointia tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisessa. Tärkeää on myös, että valtion ohjausta hallinnon ja sen palveluiden digitalisoinnin edistämisessä selkeytetään, Lindén sanoo.

- Valtion rooli tietoyhteiskuntakehityksen edistäjänä on korostunut tavalla, jota muutama vuosi sitten ei osattu ennakoida. Valtionhallinnon tulee omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä sähköisen asioinnin käytäntöjen luomisessa. Valtion hankinnoilla on myös suuri merkitys tässä, Lindén toteaa.

Valtionhallinto ei elä tyhjiössä omilla ehdoillaan, Lindén muistutti. Tietoyhteiskunnan kehittämiseen tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä, joka ylittää sekä hallintokuntien että julkisen ja yksityisen sektorin väliset rajat.

- Lisäksi on luotava parhaat mahdolliset edellytykset tieto- ja viestintätekniikan markkinoiden toimivuudelle ja yhteistyölle julkisella sektorilla, jotta yksityisellä sektorilla kehitettyjä ratkaisuja voidaan onnistuneesti hyödyntää, Lindén tiivistää.

- Tietoyhteiskunnan palvelujen on toimittava yhteen. Ohjeistukset ja linjaukset eivät kuitenkaan takaa yhteiskäyttöisyyttä, vaan tämä on ensisijaisesti käytännön sopimus- ja yhteistyöasia toimijoiden kesken, Lindén huomauttaa.

Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324