null Selvitysmies: Lehtijakelua ei ole tarpeen ottaa yleispalveluvelvoitteen piiriin

Selvitysmies: Lehtijakelua ei ole tarpeen ottaa yleispalveluvelvoitteen piiriin

Tiedote 16.03.2010 11.42 fi sv

Lehtijakelun kehittämistä selvittävä selvitysmies Harri Pursiainen luovutti postilakia koskevan väliraporttinsa 16.3.2010 viestintäministeri Suvi Lindénille.

Postityöryhmä on esittänyt postipalveluihin liittyvän yleispalveluvelvoitteen keventämistä. Se lisäisi selvitysmiehen mukaan postipalveluiden kustannustehokkuutta ja tukisi samalla myös taloudellista lehtijakelua.

Lehtijakelun sääntelyn näkökulmasta ydinkysymys on, kuuluuko se postilain soveltamisalaan. Jos kuuluu, jakelun palvelutasoa ja hintoja voidaan säännellä siinä missä peruskirjeenkin jakelua. Jos taas ei kuulu, postitoiminnan erityissääntely ei sitä koske.

Selvitysmiehen mukaan lehtijakelua ei olisi tarpeen ottaa postilainsäädännön ja yleispalveluvelvoitteen piiriin.

- Koska lehtien kustantajilla on kuluttajia ja muita yleispalvelun käyttäjiä parempi neuvotteluasema, ne eivät tarvitse erityissääntelyn suojaa. Määräävän markkina-aseman väärinkäytöksiltä lehtijakelua suojaisi yleinen kilpailulainsäädäntö. Perustuslain tulkintakäytännössä on haluttu, että lehtijakelu kuuluu sananvapauden piiriin, eikä sitä voi säännellä, sanoo Pursiainen.

- Kustannustehokkaalle lehtijakelulle on välttämätöntä, että yleispalvelun kustannukset korvataan yleispalveluyritykselle, direktiivin ja lain ehtojen täyttyessä postilaissa säädettävää mekanismia käyttäen. Terveitä ja kustannustehokkaita lehtijakelun markkinoita edistää, että markkinoille tulevat postiyritykset joutuvat osallistumaan yleispalvelun kustannuksiin, toteaa selvitysmies.

Lain jatkovalmistelussa on selvitysmiehen mukaan tarkasteltava erityisesti sitä, tuleeko pääsy postiyritysten jakelun piiriin varmistaa tiukemmalla sääntelyllä. Myös hinnoittelun läpinäkyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota.

- Luottamusta Itella Oyj:n hinnoittelun läpinäkyvyyteen lisäisi sen peruspostipalveluita tuottavan osan yhtiöittäminen omaksi yhtiökseen, selvitysmies sanoo

Lain valmisteluun liittyvissä hinnoittelukysymyksissä selvitysmies kehottaa kuulemaan tarkoin Viestintävirastoa, lehtien jakelupalveluiden käyttäjiä sekä potentiaalisia uusia postiyrityksiä.

- Uuden postilain astuttua voimaan, tulisi heti aloittaa kilpailutilanteen seuranta. Lisäksi olisi varauduttava siihen, että postiyritykset voisivat käyttää säännellyin ehdoin postiverkon ylläpitäjän palveluja, selvitysmies sanoo.

Selvitysmiehen tulee työssään etsiä ja hahmotella erityisesti haja-asutusalueiden palvelutarjonnan varmistavia ratkaisuja postin, erityyppisten jakeluiden ja logistiikan kehittämiseksi. Selvitystyön määräaika on 31.5.2010.

Ratkaisujen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa sanomalehtien säännöllinen kotiinkuljetus kustannustehokkaasti koko maassa ja olla pantavissa toimeen viimeistään vuoden 2011 aikana.


Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389, 0500 787 742