null Selvitysmies pohtimaan henkilökuljetusten yhdistämistä

Selvitysmies pohtimaan henkilökuljetusten yhdistämistä

Uutinen 29.05.2012 15.28 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen kartoittamaan julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdistämistä. Tällaisia kuljetuksia ovat joukkoliikenteen lisäksi opetustoimen kuljetukset, sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset sekä Kelan korvaamat kuljetukset.

Selvitysmieheksi on nimetty diplomi-insinööri Juhani Paajanen. Paajanen on toiminut aiemmin Vantaan kaupungin kaupunginjohtajana ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan yhteistyöjohtajana.

Paajasen tehtävänä on kartoittaa eri vaihtoehtoja julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen uudistamiseksi niin, että luotaisiin nykyistä kestävämpi rahoituspohja kuljetusten turvaamiseksi.

Selvitysmiehen tueksi ja työtä ohjaamaan kutsutaan asiantuntijoista koostuva taustaryhmä. Taustaryhmään on pyydetty liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston asiantuntijoiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Kelan ja Kuntaliiton sekä Kouvolan kaupungin edustajia.