null Selvitysmies puntaroimaan älykkään liikenteen tavoitteita

Selvitysmies puntaroimaan älykkään liikenteen tavoitteita

Tiedote 19.03.2009 13.07 fi

Älykkäällä liikenteellä voidaan merkittävästi edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä hallita mahdollisia häiriötilanteita. Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään, mitä älykäs liikenne lähitulevaisuudessa tarkoittaa ja miten sen tarjoamat mahdollisuudet kytketään kiinteästi liikennepolitiikan tavoitteisiin.

Ministeriö asetti 18. maaliskuuta 2009 kansliapäällikkö Harri Pursiaisen älykkään liikenteen kansallisen strategian selvitysmieheksi. Hänen tehtävänään on laatia ehdotus tavoitteista ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2010-2015.

Selvitysmiehen toimeksiantoon kuuluu myös tehdä ehdotukset hallinnon, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välisestä työn- ja vastuunjaosta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Työn on määrä valmistua 31.10.2009 mennessä.

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteen ohjauksessa. Älykkään liikenteen palveluilla voidaan parantaa esimerkiksi liikenneturvallisuutta automaattivalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien avulla sekä estää liikenteen ruuhkautumista paikannukseen perustuvalla tienkäyttömaksulla. Se myös tehostaa tavaraliikennettä ja logistiikkaa telemaattisilla ohjaus- ja tietopalveluilla. Älykästä liikennettä hyödynnetään jo nyt muun muassa sää- ja reittipalveluissa, vaihtuvissa nopeusrajoituksissa ja joukkoliikenteen informaatiopalveluissa.

Turvallisuuden ja sujuvuuden parantumisen kautta älykkään liikenteen ratkaisujen avulla torjutaan myös mahdollisia ympäristöhaittoja sekä tuetaan ilmastopolitiikkaa ja kestävää kehitystä.

Hallitus päätti helmikuussa pidetyssä puolivälin politiikkariihessä, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee älykkään liikenteen kansallisen strategian. Strategian laatiminen on mainittu myös hallituksen vuonna 2008 antamassa selonteossa. Lisäksi Euroopan unionissa valmisteilla oleva direktiivi tulee valmistuessaan edellyttämään Suomelta älykkään liikenteen strategiaa.

Strategiaehdotus ja toimeenpanosuunnitelma on tarkoitus tehdä yhteistyössä niin liikenteen kuin tieto- ja viestintätekniikan alan toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä strategian kannalta merkittävien yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Tarkoituksena on myös kuulla liikennepalvelujen käyttäjien mielipiteitä.

Strategiatyön taustalla on professori Risto Kulmalan liikenne- ja viestintäministeriölle tekemä älykkään liikenteen käyttöönottoa tarkastellut raportti (Älykkyyteen liikenteessä, LVM:n julkaisuja 58/2008).

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742 erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581 030 ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260